FEMALES

FEMALES

Ester
Bona
Cherry Mitki-Ekateriny Ave Muza
Jatek Xtra iz Mitkov Ekateriny
Zhuzha

Ester iz Mitkov Ekateriny

Griffon Bruxellois

birthday: 21.01.2012

– International Champion C.I.B.

– National Griffon Club Champion

– Champion of Russia

– Champion of Finland

– Champion of Sweden

– Champion of Estonia

– Swedish Winner -16, SE V-16

 

 

Sorbonna iz Mitkov Ekateriny

Griffon Bruxellois

birthday: 12.02.2016

– Junior Champion of Russia

 

 

 

 

 

 

 

Cherry Mitki-Ekateriny Ave Muza

Griffon Belge

birthday: 11.02.2013

– 2XCACIB

– Champion of Russia

– Champion of Finland

– Champion of RKF

 

 

 

Jatek Xtra iz Mitkov Ekateriny

Petit brabancon

birthday:07.04.2017

 

 

 

 

 

Details

 

 

Zhuzha Zolotko iz Mitkov Ekateriny

Petit brabancon

birthday: 10.02.2005

– International Champion

– Champion of Russia

– Champion of Finland

– Champion of "Eurasia" 2008

– National Griffon Club Champion

– Junior Champion of Russia

Copyright © 2008/2010 Griffons from kennel "iz Mitkov Ekateriny",

Copyright © 2017-2019 Griffons from kennel "iz Mitkov Ekateriny",

All rights reserved. PetBaja Design © 2017-2019 Sitemap