Zhuzha Zolotko iz Mitkov Ekateriny

FEMALES

ZHUZHA ZOLOTKO IZ MITKOV EKATERINY

Zhuzha Zolotko iz Mitkov Ekateriny

Petit brabancon

birthday: 10.02.2005

– International Champion

– Champion of Russia

– Champion of Finland

– 3XCACIB(Champion of "Eurasia"-2008)

– National Griffon Club Champion

– Junior Champion of Russia

 

Zhuzha

Copyright © 2008/2010 Griffons from kennel "iz Mitkov Ekateriny",

Copyright © 2017-2019 Griffons from kennel "iz Mitkov Ekateriny",

All rights reserved. PetBaja Design © 2017-2019 Sitemap